O projektu sedmiradostné cesty

Mikroregion Ponávka si nechal zpracovat studii, na základě které by měla vzniknout obnovená poutní cesta procházející obcemi Českou, Lelekovicemi a Vranovem. 

Obnova historické poutní cesty na mariánské poutní místo Vranov vytváří prostor pro posílení historického povědomí občanů regionu obcí Ponávky. Historický a duchovní význam a smysl cesty je v současné době posílen o další důležitou funkcí rekreační. Začátek cesty u kapličky v České ne náhodou symbolizuje spojení dvou míst zasvěcených Panně Marii. Upoutávku na poutní cestu a informační tabuli naleznou turisté a návštěvníci regionu také u vlakového nádraží v České, na návsi v Lelekovicích a ve Vranově u kostela Narození Panny Marie.
Historickou poutní cestu doplňují poznávací stezka v Lelekovicích s vyhlídkou na obec a kostel sv. Filipa a Jakuba. Druhá poznávací stezka je vedena kolem Vranova, kde nabízí vyhlídku na panorama kostela s klášterem a u Lichtenštejnského památníku napojení na historickou poutní cestu z Brna, Králova Pole.

Poutní cesta „Sedm radostí Panny Marie“ bude realizována na trase mezi lelekovickým kostelem sv. Filipa a Jakuba a kostelem Narození Panny Marie ve Vranově. Cesta bude lemována sedmi kapličkami symbolizujícími radosti Panny Marie.
Poutní cesta svojí délkou, situovaností a profilem vytváří krásný prostor nejen pro duchovní uspokojení, rozjímání a meditaci, ale stane se i příjemnou a bezpečnou vycházkovou trasou pro malé i velké návštěvníky regionu s řadou výhledů a přírodních zajímavostí.

Celá studie je k dipozici ke stažení: zde
Letáček ke stažení: zde

Dokumentace a povolení:


Povolení stavebního úřadu v Kuřimi 1. část
Povolení stavebního úřadu v Kuřimi 2. část
Souhlas vlastníka pozemku – Lesy města Brna
Souhlas vlastníka pozemku – Obec Lelekovice
Souhlas vlastníka pozemku – Školní lesní podnik Křtiny 1. část
Souhlas vlastníka pozemku – Školní lesní podnik Křtiny 2. část 

sedmiradostná cesta prezentace 15.2.2018