Vítejte na webu sedmiradostné cesty

Milí přátelé!

Pošlete nám svůj e-mail a budeme vás informovat o novinkách, aktuálním stavu projektu, příležitostech přiložit ruku k dílu! Přihlásit se můžete krátkou zprávou přes sekci „kontakty“ nebo přímo na e-mail sedmiradostnacesta@gmail.com.

Co je nového?

Srdečně zveme na další ročník naší již tradiční pouti po Sedmiradostné cestě z České na Vranov.

Odkaz na Facebookový profil události najdete zde.

sedmiradostná 2022 žlutý def_page-0001 (1)

Jsme v médiích!

V magazínu Na cestu se píše o naší Sedmiradostné cestě. Odkaz na příslušné číslo 2022-1 najdete pod mto odkazem.

Na začátku května odvysílala televize Noe zprávu o Sedmiradostné cestě ve svém pořadu Zpravodajské Noeviny. Na záznam se můžete podívat na jejích internetových stránkách; reportáž začíná v 5:57.


(Po pouti 2021)

Milí přátelé Sedmiradostné cesty, poutníci a podporovatelé!

Až dnes se dostávám k tomu, abych vám všem srdečně poděkovala za hojnou účast na třetím společném farním putování z České na Vranov obnovenou Sedmiradostnou cestou.

Letos nás podpořila početná skupina poutníků z Kuřimi, Moravských Knínic a dalších obcí, což nás velmi potěšilo. Cestou jsme navázali mnoho nových kontaktů, které, jak věříme, budeme rozvíjet.

V České na počátku pouti byl kuřimským panem farářem Jaroslavem Filkou požehnán nový procesní kříž z dílny lelekovických výtvarníků Milivoje Husáka a Přemka Mikauše. Tento procesní kříž s námi bude každoročně putovat na Vranov  a je k dispozici i  k případným dalším poutím.Trvale bude umístěn v kapličce v České.
Milou „společnost“ na pouti nám také dělala kopie milostné sošky vranovské Panny Marie, kterou zhotovil paulánský řeholník bratr Milan Maria Doleček. Tato soška byla předmětem zájmu týmu České televize, který nás na pouti doprovázel.
V lelekovickém kostele nám na cestu požehnal Otec Pavel „procesní“ Kříž 🙂 a společně  jsme se vydali Sedmiradostnou cestou na Vranov.
U každé kapličky jsme zpívali mariánskou píseň, četli evangelium vztahující se k jedné z radostí Panny Marie a zakončili modlitbou vycházející ze témat sedmiradostného růžence dle Otce Vojtěcha Kodeta.
Otec Pavel měl u každé kapličky zamyšlení a předložil nám téma, kterým se máme po modlitbě desátku cestou zabývat.
Na mši sv., která se konala venku na prostranství u kostela nás dorazilo kolem stovky, druhé procesí přišlo z Ořešína.
Myslím, že letošní poutní sezónu jsme zahájili parádně a moc za to děkuji všem.
Děkuji Verunce za vedení zpěvu, Ivě za výzdobu kapliček, Aničce, Anetě, Marušce a mnohým dalším za přípravu občerstvení, Alešovi, Hujerovi, Jáje a Pavlovi za grilování a péči o nápoje, Janě a Katce za pomoc při výdeji poutnické polévky, předčitatelům z Písma a modlitebníkům po cestě a všem dalším nejmenovaným pomocníkům.
Otci Pavlovi za duchovní doprovázení, Milivojovi a Přemkovi za návrh a zhotovení procesního kříže a Otci Jaroslavovi za jeho požehnání.
Bratru Milanovi za zhotovení sošky Panny Marie vranovské a taky za odvahu, se kterou ji svěřil našim rukám! 🙂
Těším se na další putování nejen na Vranov.
Ahoj příště,
Bára Jordanová

Reportáž Křesťanského magazínu České televize v rámci pořadu Navštívili jsme:  https://www.ceskatelevize.cz/porady/1098528273-krestansky-magazin/320298380040006/video/791075