Transparentní účet a dárci

Předpokládané náklady na výstavbu kapličky poutní cesty „Sedmi radostí Panny Marie“

kamenické práce (autor Jiří Zimovčák): 21.500,- Kč
obraz (autor Milivoj Husák):                     10.000,- Kč
vybudování základů pod kapličku:            2.500,- Kč
kovaná mariánská hvězda:                          2.000,- Kč
doprava, usazení:                                           1.000,- Kč

Celková cena pořízení jednoho zastavení Sedmiradostné cesty byla vyčíslena na 37.000,- Kč.
Orientační tabulky a lavičku u každého zastavení sponzoruje Sdružení Ponávka.

Pro darované finance byl zřízen transparentní účet u Fio Banky: 2801367477/2010 (k nahlédnutí zde).
V následujících tabulkách si můžete vybrat, které zastavení a jakou částkou chcete podpořit.
Dárci, kteří k platbě připojí své jméno a zvolené konkrétní zastavení, budou zapsáni do tabulek níže.
Pokud by měl dárce zájem sponzorovat např. celé jedno zastavení, doporučujeme si je „zarezervovat“ – viz záložka Kontakty.

1. zastavení Sedmiradostné cesty: Zvěstování Panně Marii 

Dárce  Darovaná částka 
Jméno: rodina Svobodova z Lelekovic 18 500,- Kč
Jméno: rodina Klusoňova z Lelekovic 15 000,- Kč
Jméno: rodina Alexova z Lelekovic 3 500,- Kč
Celkem darováno:  37 000,-
Zbývá darovat: 0,-

2. zastavení Sedmiradostné cesty: Ježíšovo narození 

Dárce  Darovaná částka 
Jméno: rodina Hledíkova z Lelekovic 37 000,- Kč
Celkem darováno: 37 000,-
Zbývá darovat: 0,-

3. zastavení Sedmiradostné cesty: Klanění tří králů – pro drobné dárce – připojte se!
Jméno:,- Kč

Dárce  Darovaná částka 
Jméno: Přemek + Hanka Mikaušovi z Lelekovic 5 000,- Kč
Jméno: Věra Eiblová z Brna 500,- Kč
Jméno: rodina Všetečkova z Lelekovic 10 000,-Kč
Jméno: rodina Přikrylova z Lelekovic 5 000,-Kč
Jméno: Růžena Stejskalová z Lelekovic 2 000,-Kč
Jméno: rodina Kotoučkova z Lelekovic 6 000,- Kč
Jméno: rodiče a děti MŠ Lelekovice 5 500,- Kč
Jméno: Petr a Pavla Bělští z Lelekovic  8 000,- Kč
Celkem darováno: 42 000,-
Zbývá darovat: 0,-

4. zastavení Sedmiradostné cesty: Nalezení dvanáctiletého Ježíše v chrámu

Dárce  Darovaná částka 
Jméno: rodina Smětákova z Lelekovic 20 000,-Kč
Jméno: rodina Říhova z Děkanovic 10 000,-Kč
Jméno: rodina Koudelkova z Lelekovic 7 000,- Kč
Celkem darováno: 37 000,-
Zbývá darovat: 0,-

5. zastavení Sedmiradostné cesty: Zmrtvýchvstání Páně

Dárce  Darovaná částka 
Jméno: rodina Hádkova z Lelekovic 18 500,- Kč
Jméno: rodina Klozova ze Šebrova 18 500,- Kč
Celkem darováno: 37 000,-Kč
Zbývá darovat:  0,- Kč

6. zastavení Sedmiradostné cesty: Seslání Ducha Svatého 

Dárce  Darovaná částka 
Jméno: rodina Slaninova z Lelekovic 37 000,-Kč
Celkem darováno: 37 000-
Zbývá darovat: 0,-

7. zastavení Sedmiradostné cesty: Nanebevzetí a korunovace Panny Marie

Dárce  Darovaná částka 
Jméno: rodina Doležalova z Brna 2000,- Kč
Jméno: rodina Saulova z České č.p.10 2000,- Kč
Jméno: Růžena Alexová z České č.p.129 2000,- Kč
Jméno: rodina Baumannova z České  5000,- Kč
Jméno: rodina Kolaříkova z Lelekovic 3000,- Kč
Jméno: rodina Štěpánova z Vranova 5000,- Kč
Jméno: rodina Konečných z Lelekovic 10 000,- Kč
Jméno: rodina Hynštova z Lelekovic 3000,- Kč
Jméno: rodina Komínkova z Vranova 1000,- Kč
Jméno: rodina Valentova z České 4000,- Kč
Celkem darováno:  37 000,- Kč
Zbývá darovat: 0,- Kč